"Zeer snel de juiste professional"

Uurtarieven

Bekijk ons calculatiemodel

Ga verder »

Alle vacatures

Bekijk al onze vacatures!

Ga verder »

Uw CV

Inschrijven kandidaten

Ga verder »

Historie

Masters in Finance is in 2006 opgericht door Frans Claus. In zijn visie moest er een financiële detacheringsorganisatie worden opgericht welke als eerste transparant met haar opdrachtgevers zou gaan samenwerken. Uurtarieven moesten niet langer gebaseerd zijn op het “commercieel toelaatbare” bij een bepaalde opdrachtgever, maar het uitgangspunt van een uurtarief moest altijd eenduidig gebaseerd zijn op het salaris van een medewerker.

Masters in Finance groeide gestaag in de jaren 2006 tot en met 2008, en onze werkwijze werd als verfrissend ervaren. De crisis ging helaas ook niet onopgemerkt voorbij waardoor in 2009 er druk kwam te liggen op de resultaten, en een verdere groei tot stilstand kwam. Door goed scherp aan de wind te zeilen is ook dit jaar positief geëindigd en zijn nagenoeg alle medewerkers behouden voor de organisatie.

Heden

Door continu anticyclisch te blijven investeren in de juiste mensen en middelen is Masters in Finance geworden tot wat het nu is; Een kwalitatief hoogstaand en eerlijk financieel detacheringsbureau met inmiddels ruim zeventig vaste professionals, waarbij onze transparante werkwijze nog steeds centraal staat. 


Het fundament van Masters in Finance biedt ruimte voor een verdere groei. De ambitie van de directie is om Masters in Finance binnen twee jaar door te laten groeien naar circa honderdvijftig medewerkers, zonder afbreuk te doen aan onze stringente kwaliteitseisen.  

Naast de enorme groei die Masters in Finance heeft doorgemaakt zijn er ook twee zusjes geboren. In 2016 zijn Frans Claus en Sten Weingärtner Masters in IT gestart. Masters in IT houdt zich bezig met flexibele inhuur op het gebied van Business Intelligence (BI). In 2017 zijn Frans Claus en Nick Muller Masters in Talents gestart. Masters in Talents zal zich vooral richten op uitblinkende, (semi)startende Talenten met 0 tot 3 jaar werkervaring.